V podjetju GT GORSKO d.o.o. izdelujemo okvirne konstrukcije za zunanje in notranje stene montažnih hiš, kot tudi elemente za strop in streho.

Pripravimo vam kompletno leseno konstrukcijo za vašo novo hišo, po želji pa dodamo ves potrošni material, ki ga boste potrebovali pri izgradnji skeleta.

Proizvedeni elementi so oštevilčeni in jih lahko s pomočjo priloženega montažnega načrta enostavno, hitro in kvalitetno zmontirate. Z lastno montažo prihranite denar in montažna gradnja je lahko v tem primeru bistveno cenejša od gradnje na ključ.

Tovrstna gradnja je priložnost, da zgradite svojo hišo in kontrolirate kakovost gradnje.

Cena, ki vam jo ponudimo v predračunu je z dnem vplačila avansa fiksna in se ne bo spreminjala (garancija fiksne cene).

Dostava se vrši po celi Sloveniji in sicer 3-4 tedne po vplačanem avansu za material in plačani prestali razliki pred odpremo. Hitrejša dobava je mogoča po predhodnem dogovoru.

Pomagali vam bomo pri gradnji kjerkoli po Sloveniji, omogočili pa vam bomo tudi obisk hiše v gradnji, da boste lahko v živo pogledali izvedbo določenih detajlov in se pogovorili z drugimi samograditelji, ki so pripravljeni deliti informacije.

Glede na statične obremenitve v določenih območjih, ustrezno prilagodimo konstrukcijo v skladu z Eurocode 5 standardi (npr. obremenitev vetra, snega ipd.).

Pred vplačilom se podpiše standardna pogodba o dobavi elementov skeletne hiše.

Delavniški načrt in načrt za montažo zajemata vse detajle lesene konstrukcije. V teh načrtih niso zajeti načrti strojnih in elektro inštalacij. V načrtih je označena temeljna plošča (ali drugo temeljenje) na podlagi PGD.

Po želji vam pomagamo pri iskanju ostalih dobaviteljev (npr. okna, kritina, elektro in strojne inštalacije, ipd.).

Za vsa vprašanja nas kontaktirajte po e-pošti ali preko telefona 031 811 297.

Slika – primer skeleta iz prakse

Ponudba podjetja GT GORSKO je namenjena:

–          samograditeljem

–          izvajalcem montažnih gradenj

Prednosti samogradnje:

–          cenejša izvedba

–          bolj prosto načrtovanje poteka gradnje

–          gradiš, ko imaš čas

Prednost skeletne gradnje je, da skeletno hišo lahko v veliki meri sestavi samograditelj sam. Večino opravil lahko opravi samograditelj popolnoma sam, za določena opravila pa bo potreboval fizično pomoč prijateljev, znancev, sorodnikov. Samograditelj se bo sam odločil, ali se bo določenih zahtevnejših opravil (elektroinštalacije, vodovod, kanalizacija, ogrevanje ipd.) lotil sam, ali jih bo prepustil bolj izkušenim izvajalcem.

Postopek gradnje je običajno sledeč:

–          prevoznik odloži les s hiabom neposredno zraven temeljne plošče

–          izvedba hidroizolacije pod stenami, če le ta ni izvedena pod temeljno ploščo

–          samograditelj na temeljni plošči zariše stene na podlagi načrta za postavitev sten

–          niveliranje višin se lahko izvede pred postavitvijo sten (priprava ustreznih podlog, ki se s pomočjo lepila pritrdijo na temeljno ploščo) ali pred montažo stropa (v tem primeru nivelirate vrh stene in ustrezno podlagate podloge pod steno)

–          samograditelj sortira les po posameznih stenah, ločeno pa se odloži les za strope in streho

–          samograditelj se na temeljni plošči loti sestavljanja konstrukcije prve stene, nato jo še »splatira« z zunanje strani z OSB ali fermacell ploščo

–          tako pripravljeno steno nato postavi pokonci ter jo z letvami fiksira, da se ne prevrže

–          takoj po postavitvi prve stene, se loti sestavljanja druge stene, ki se s prvo stika v vogalu – s tem se stene med seboj povežejo in se onemogoči, da jih prevrže veter (v primeru večjega vetra, odsvetujemo postavljanje sten)

–          stene je potrebno sproti fiksirati tudi v temeljno ploščo – s tem preprečimo, da se nam stene »premikajo« po temeljni plošči v času montaže

–          ko so stene pritličja povezane med sabo in pritrjene v tla, lahko nadaljujemo z izdelavo stropa

–          najprej se postavijo morebitni leseni ali železni nosilci stropa

–          stropnike nato po vrsti polagamo na stene in jih sproti fiksiramo

–          ko so stropniki položeni, na njih polagamo OSB plošče in jih sproti pritrjujemo (običajno s kompresorsko pištolo ali z akumulatorskim vijačnikom)

–          v primeru izvedbe nadstropja, si na stropu zarišemo pozicijo sten iz načrta nadstropja

–          les za posamezne stene nadstropja naložimo na strop in pričnemo z montažo po smiselno enakem postopku kot v pritličju

–          sledi postavitev kapnih in vmesnih leg, morebitnih grebenov in žlot, na koncu pa še špirovcev in škarij.

Po izvedeni konstrukciji se dokonča streha, nato pa se dela nadaljujejo na stenah, tleh in stropu:

–          vgradnja oken in zunanjih vrat

–          zunanja izolacija in fasada

–          vgradnja inštalacij

–          vgradnja izolacije, zapiranje sten z notranje strani (npr. OSB + knauf)

–          izvedba estrihov z izolacijo v pritličju in nadstropju

–          itd.